MU Bảo Châu | TEST: 15/09 - OPEN: 17/09

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 DV CBC DK 0944644644 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn. 2.000đ
2 DV CBC XN 0944644644 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản. 2.000đ
3 DV CBC MSAT 0944644644 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
4 DV CBC MK1 0944644644 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
5 DV CBC MK2 0944644644 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
6 DV CBC KHOATK 0944644644 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
7 DV CBC MOKHOATK 0944644644 Mở khóa tài khoản 2.000đ
8 DV CBC 7ID 0944644644 Lấy 7 số ID 2.000đ
9 DV CBC TLBM 0944644644 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
10 DV CBC KHOADO 0944644644 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
11 DV CBC MOKHOADO 0944644644 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 DV CBC DOISO SỐĐTMỚI 0944644644 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
13 DV CBC ODP 0944644644 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa Bảo Hiểm Item 2.000đ
14 DV CBC CRE TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 2, 4, 6 Cre/Vzen vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
15 DV CBC NAP TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1600, 3200, 5000 VND vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
16 DV CBC ZEN TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ ZEN vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
17 DV CBC HUY 0944644644 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây