MU Bảo Châu | TEST: 16/05 - OPEN: 18/05

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 240] 16-05-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 231] 16-05-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 211] 16-05-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 200] 16-05-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 205] 16-05-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 128] 16-05-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 165] 16-05-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 132] 16-05-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 127] 16-05-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 123] 16-05-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 122] 16-05-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 139] 16-05-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 143] 16-05-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 133] 16-05-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 435] 16-05-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 121] 16-05-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 114] 16-05-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 299] 16-05-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 252] 16-05-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 320] 16-05-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 248] 16-05-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 252] 16-05-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 242] 16-05-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 237] 16-05-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 246] 16-05-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 216] 16-05-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 222] 16-05-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 194] 16-05-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 168] 16-05-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 209] 16-05-2023
  Xem tất cả các bản tin