MU Bảo Châu | TEST: 15/09 - OPEN: 17/09

HỆ THỐNG AUTO TRONG GAME MU ONLINE

Hệ Thống Auto Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 80 trở lên
Phiên bản Season 6.3 trở lên

 

auto mu online


 

Cấu hình đánh quái

- Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:


- Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật


- Thiết lập kỹ năng đánh quái

 


- Thiết lập kỹ năng hỗ trợ

 


- Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào

 


- Lưu thiết lập lại

 

 

Cấu hình nhặt đồ

- Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:


- Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:

 


- Lưu thiết lập lại:

 


Lưu ý: một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.
Ví dụ:

  • ng Vũ --> ng V
  • Giày Thn Long --> y Th hoặc n Long
  • Gậy Thn Ma --> y Th hoặc n MaCác bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 261] 15-09-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 262] 15-09-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 247] 15-09-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 212] 15-09-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 233] 15-09-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 117] 15-09-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 140] 15-09-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 119] 15-09-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 125] 15-09-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 101] 15-09-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 155] 15-09-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 175] 15-09-2019