MU Bảo Châu | TEST: 16/05 - OPEN: 18/05

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 560] 16-05-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 531] 16-05-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 504] 16-05-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 494] 16-05-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 669] 16-05-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 312] 16-05-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 349] 16-05-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 323] 16-05-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 304] 16-05-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 305] 16-05-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 298] 16-05-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 325] 16-05-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 327] 16-05-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 335] 16-05-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 751] 16-05-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 293] 16-05-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 792] 16-05-2023
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1014] 16-05-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 840] 16-05-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 850] 16-05-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 780] 16-05-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 859] 16-05-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 745] 16-05-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 744] 16-05-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 928] 16-05-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 432] 16-05-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 482] 16-05-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 424] 16-05-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 400] 16-05-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 435] 16-05-2023
  Xem tất cả các bản tin