MU Bảo Châu | TEST: 16/05 - OPEN: 18/05

CÁC LOẠI CÁNH - WING TRONG MU ONLINE

Cánh - Wing

Cánh cấp 3


Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm

Blade Master

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal

Grand Master

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion

High Elf

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin

Duel Master

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension

Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor

Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule

Fist Emperor
 

Cánh cấp 1 & 2


Cánh Quỹ
Satan Wings

Dark Knight

Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings

Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings

Fairy Elf

Cánh Vũ Linh
Mistery Wings

Summoner

Cánh Rồng
Dragon Wings

Blade Knight

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings

Soul Master

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings

Muse Elf

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings

Bloody Summoner

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings

Magic Gladiator

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord

Dark Lord

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter

Rage Fighter
 

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 613] 16-05-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 573] 16-05-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 544] 16-05-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 748] 16-05-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 340] 16-05-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 390] 16-05-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 348] 16-05-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 338] 16-05-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 333] 16-05-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 332] 16-05-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 355] 16-05-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 357] 16-05-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 368] 16-05-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 817] 16-05-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 316] 16-05-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 305] 16-05-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 892] 16-05-2023
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1149] 16-05-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1143] 16-05-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 947] 16-05-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 912] 16-05-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 964] 16-05-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 839] 16-05-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 958] 16-05-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1022] 16-05-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 459] 16-05-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 511] 16-05-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 455] 16-05-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 431] 16-05-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 477] 16-05-2023
  Xem tất cả các bản tin